COM-keur

COM- keur voor verantwoord keuren

 
 

 

LMB Prins is een COM gecertificeerd bedrijf. Vrijwel alle machines kunnen wij voor u keuren:
    Tractoren
    Landbouwmachines
    Grondverzetmachines
    Vorkheftrucks
    Tuin- & parkmachines
    Elektrisch gereedschap

Zijn uw machines al gekeurd?
Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbowet uit 1998, art 7.4a lid 3. Deze verplichting geldt voor u, als eigenaar van machines en werktuigen. Om er voor te zorgen dat u aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen, heeft het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM) een keurmerk in het leven geroepen: COM-keur. Deze “APK” is begonnen met landbouw- en tuin- en parkmachines, maar is uitgegroeid tot een volwaardige APK voor al uw arbeidsmiddelen. Wat u daarmee bereikt? Veilige machines, voor uzelf én voor uw personeel.

Uw verantwoordelijkheid als machine-eigenaar
Het is niet alleen de wet die eist dat groenaannemers, loonwerkers en boeren veilig werken. Ook opdrachtgevers en verzekeraars vragen steeds vaker dat u alles op het gebied van veiligheid voor elkaar heeft. De verantwoordelijkheid van de machine-eigenaar voor zijn machine is groot. Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een ongeluk, dan moet ú bewijzen dat u al het mogelijke heeft gedaan om ongevallen te voorkomen. Laat daarom uw materieel keuren volgens het COM-keur. De deskundigheid van uw COM-VCA Keuringsbedrijf® verzekert u van een onafhankelijke, deskundige keuring waarmee u of uw medewerkers zelf geen risico lopen. U vrijwaart u en uw medewerkers van claims van een collega in het geval er toch een ongeval mocht gebeuren. U heeft met het COM-keur dan een hele kopzorg minder.

COM-keur; dat geeft vertrouwen!
Het COM-keur is een landelijk erkend, geaccrediteerd en gecertificeerd keuringssysteem voor vrijwel alle arbeidsmiddelen binnen uw bedrijf. Het COM-keur geniet het vertrouwen van de arbeidsinspectie. Het COM-keur-systeem is eenvoudig van opzet. Kiest u voor het COM-keur dan kiest u voor duidelijkheid, gemak en eenvoud.

Waarborg voor kwaliteit
Momenteel zijn er in Nederland 150 mechanisatiebedrijven die mogen keuren volgens het COM-keur. Bij elk COM-VCA Keuringsbedrijf worden machines periodiek gekeurd volgens de veiligheidseisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140 en het Voertuig Reglement. De keuringen worden verricht door deskundige keurmeesters. De goedgekeurde machines zijn herkenbaar aan de COM-keur sticker; een waarborg voor veiligheid.

Goed gekeurde machines gaan langer mee
LMB Prins BV keurt uw machines desgewenst op uw eigen bedrijf. Bij het jaarlijks keuren van de machines kunt u eenvoudig besparen op de kosten van onderhoud en reparatie. Want kleine gebreken worden snel vastgesteld en noodzakelijk onderhoud direct uitgevoerd. Dat verhoogt de duurzaamheid en als vanzelfsprekend ook de veiligheid van uw machines. Na afloop van de keuring(en) krijgt u één keuringsrapport met de bevindingen van de keuring(en).

Kortom: COM-keur een voorzorg meer, een kopzorg minder!

U wilt toch ook uw wettelijk verplichte zaakjes op orde hebben?
Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een COM-keurmachinekeuring bij LMB Prins BV.

 

logo-01

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider